sobota, 3 grudnia 2011
WebQuest przeznaczony dla klas IV-VI szkoły podstawowej.
WebQuest realizowany w ramach projektu "Belfer Online" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego